RSS

Naujienos

Mokiniai, kurie drąsiai „kelia balsą“, tampa geresniais piliečiais

Mokiniai, kurie drąsiai „kelia balsą“, tampa geresniais piliečiais

2017-06-08

Pamokų metu ir apskritai mokykloje mokiniai mokosi bei supažindinami su demokratijos vertybėmis ir principais. Mokinių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus skatina jų atsakomybės jausmą bei supratimą, kad jie mokosi „sau“. Šiame straipsnyje pateikiami konkretūs pavyzdžiai iš visos Europos apie tai, kaip mokiniams suteikiama galimybė mokyklose išsakyti savo nuomonę.

 

SPARQS – Mokinių partnerystė siekiant kokybės Škotijoje

SPARQS – tai nuo 2003 m. Škotijos finansavimo tarybos remiama agentūra, kurios tikslas – skatinti besimokančiųjų įsitraukimą ir dalyvavimą, formuojant mokymosi patirtį. Nors ši agentūra daugiausia dirba su kolegijomis ir universitetais, 2016 m. kovo mėn. SPARQS pradėjo dirbti ir su mokyklomis – buvo parengta nemažai medžiagos, skirtos mokinių tarybų veiklai visoje Škotijoje gerinti.

Bandomasis projektas buvo pradėtas vykdyti Dandžio miesto mokykloje „Braeview Academy“, nes, pasak SPARQS plėtros konsultanto Morveno Stewarto, ši mokykla aiškiai išreiškė norą paversti esamą mokinių tarybą savarankiška institucija, turinčią galią priimti realius sprendimus. Projekto tikslas buvo padidinti taryboje dalyvaujančių mokinių skaičių, tobulinti ir integruoti šią atstovaujamąją struktūrą į mokymo programą, parengti įvairią medžiagą, kurią būtų galima naudoti dirbant su mokiniais bei mokant naujus mokinių atstovus, kad šie galėtų aktyviai veikti taryboje.

Kaip konkrečią priemonę galima paminėti mokinių tarybos parengtą klausimyną apie tai, kaip pateikiami ir peržiūrimi namų darbai. Klausimyną užpildė visi mokiniai, ir vėliau mokinių tarybos atstovai drauge su mokytojais analizavo duomenis, siekdami ateityje įtvirtinti teigiamus pokyčius.

2017 m. projektas imtas taikyti didesnėje teritorijoje – visose Dandžio vidurinėse mokyklose, Brotono vidurinėje mokykloje ir dar dviejose Glazgo mokyklose.

Čia rasite daugiau informacijos apie SPARQS projektą.

Šiame vaizdo įraše matysite, kaip SPARQS dirba su universitetais:

 

Mokinių tarybų veiklai naudingi ištekliai (Velsas ir Suomija)

Siekiant remti mokinių tarybų veiklą ir įtraukti naujus mokinius, kai kuriose šalyse ir regionuose siūlomi jau paruošti ištekliai. Toliau pateikiama pora pavydžių.

Velso vyriausybės įsteigta organizacija „Velso vaikų teisės“ su kitomis organizacijomis dalijasi praktine patirtimi, kaip vaikus ir jaunuolius paskatinti dalyvauti sprendimų priėmimo procese arba siūlyti naujas idėjas. Minėtos įstaigos interneto svetainės skiltyje „Ištekliai“ pateikiami vaikų ir jaunimo Nacionaliniai dalyvavimo standartai ir programėlė „Mūsų teisės“ – trumpų vaizdo įrašų, kuriuose apibūdinamos pagrindinės bei papildomos vaikų teisės, serija. Tarp svetainėje pateikiamos medžiagos galima rasti mokinių dalyvavimo pavyzdžių pradinio ir vidurinio ugdymo pakopose, išteklių mokytojams (įskaitant medžiagos paketą mokyklų taryboms ir mikinių dalyvavimo paketą).

Šiame vaizdo įraše matysite, kaip Cathays vidurinės mokyklos mokiniai pasakoja apie savo vykdomą veiklą:

 

Specializuojame Suomijos interneto portale „Oma oppilaskunta“ („Mūsų mokinių taryba“) siūloma pagalba mokinių tarybas koordinuojantiems mokytojams. Portale siūloma daug medžiagos ir metodų, kaip remti mokinių veiklą bei suteikti įkvėpimo. Medžiaga klasifikuojama pagal skirtingas sritis: įtaka, veiklos planavimas, veiklos vertinimas, veiklos grupės ir pan. Mokytojai taip pat gali jungtis į „Facebook“ grupę.

 

Mokiniai – skaitmeninimo lyderiai

Daugelis mokyklų žino, kad mokytojams pamokų metu gali būti sunku naudotis technologijomis, jeigu jie jaučiasi ne tokie kompetentingi, kaip mokiniai. Šią problemą galima paversti privalumu, „skaitmeninimo lyderiais“ paskiriant mokinius. Praktikoje tai reiškia, kad gali būti paskirti mokiniai, kurie prireikus teiktų skubią pagalbą pamokų metu, padėtų spręsti dažnas su IRT susijusias problemas, teiktų praktinių patarimų kitiems mokiniams bei dalyvautų priimant sprendimus dėl naujovių įgyvendinimo mokyklose.

Pavyzdys, kaip mokiniai gali „atverti mokyklą“ žiūrovams iš išorės, yra ES finansuotas (2012–2014 m.) Gyvųjų mokyklų laboratorijų projektas, kuriuo siekiama labiau įsigilinti į tai, kaip mokyklos optimaliai galėtų integruoti geriausią IRT naudojimo patirtį. Trys projekte dalyvavusios mokyklos turėjo nuosavą mokinių prižiūrimą TV kanalą: Broadclysto bendruomenės pradinė mokykla (Jungtinė Karalystė), „Wäinö Aaltonen“ mokykla (Suomija) ir „Eça de Queirós“ vidurinė mokykla (Portugalija). Mokiniai tvarkė visą TV laidų gamybos ciklą (kūrė kokybiškas laidas, planavo turinį, ėmė interviu iš svečių) ir taip prisidėjo prie mokyklos darbo ir mokinių pasiekimų propagavimo. Projekte dalyvaujančios mokyklos taip pat pripažino, kad reikia užtikrinti nuolatinius mokinių atsiliepimus apie technologijų naudojimą.

Kaip dar vieną pavyzdį galima paminėti „Childnet“ skaitmeninimo lyderių programą. Šios programos tikslas – suteikti vaikams ir jaunuoliams galimybių drauge su savo mokyklomis pirmauti skaitmeninio pilietiškumo ir skaitmeninio kūrybiškumo srityse ir mokyti bendraamžius, tėvus ir mokytojus apie saugumo internete užtikrinimą.

Daugiau informacijos:

„Eurydice“ ataskaita Pilietiškumo ugdymas Europoje (2012 m.), žr. 2 skyrių.

 

Šaltinis - School Education Gateway