RSS

Naujienos

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos vadovas

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos vadovas

2017-12-27

en god netdating profil Kultūrinis sąmoningumas ir raiška – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų. ES valstybės narės turi atsižvelgti į pagrindinius gebėjimus ir įtraukti juos į strategijas bei infrastruktūrą mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Šio gebėjimo apibrėžtis grindžiama prielaida, kad geras savo kultūros išmanymas ir tapatumo jausmas gali būti atviro požiūrio į kultūrinės raiškos įvairovę bei pagarbos jai pagrindas.

 

Šaltinis - School Education Gateway