RSS

Naujienos

Gerovė – idėjos sveikesnėms, labiau integracinėms ir laimingesnėms mokykloms

Gerovė – idėjos sveikesnėms, labiau integracinėms ir laimingesnėms mokykloms

2017-05-24

Mokyklos vaidina aktyvų vaidmenį kuriant ir užtikrinant mokinių socialinę, fizinę bei emocinę gerovę.

Vaikai ir jaunuoliai mokykloje praleidžia daug laiko, taigi tai svarbi vieta, kurioje formuojama bendra jų savijauta, apimanti socialinius, fizinius ir emocinius aspektus. Mokinių sveikata ir gerovė prisideda prie jų sugebėjimo pasinaudoti kokybišku mokymu ir išnaudoti visą mokymosi potencialą. Šiame straipsnyje mes pažvelgsime į Europos lygmens ir nacionalines iniciatyvas, pabrėžiančias gerovės mokykloje svarbą.

ENABLE – holistinė kova su patyčiomis

Europos kovos su patyčiomis mokymosi ir laisvalaikio aplinkoje tinklas (ENABLE) buvo sukurtas siekiant holistiniu būdu kovoti su patyčiomis ir jas mažinti, tačiau pasirodė, kad jis daro kur kas didesnį teigiamą poveikį socialinei ir emocinei jaunuolių gerovei ir klimatui klasėse.

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jaunuolių krizių įveikimo gebėjimams didinti, derinant socialinį ir emocinį mokymąsi (SEL) su tarpusavio paramos strategijomis. Programa buvo skirta nuo 11 iki 14 metų amžiaus mokiniams – tokio amžiaus vaikai daugiau sužino apie save, išbando savo savarankiškumą ir geriau supranta savo emocijas. Išankstinė mokinių apklausa atskleidė, kad vienas iš trijų mokinių nežinojo, jog emocijos turi įtakos reakcijai, o vienas iš keturių pranešė, kad nesistengia padėti kitiems.

Šis Europos Sąjungos programos „Daphne“ lėšomis finansuojamas projektas buvo vykdomas 2014–2016 m. Jį įgyvendinant buvo vykdomi tokie veiksmai kaip internetinių seminarų serijos ir „ENABLE Hackathon“, pagal kurį mokiniai turėjo sukurti kovai su patyčiomis skirtą programėlę arba kūrybinį įrankį.

ENABLE metodika buvo integruota daugiau nei 100 mokyklų, ir ja galėjo pasinaudoti daugiau negu 15 000 mokinių iš šešių šalių. Vykdant projektą buvo parengta daug įvairių išteklių mokytojams, mokiniams, mokytojų rengėjams ir tėvams (olandų, graikų, kroatų, prancūzų, anglų ir danų kalbomis).

 Daugiau informacijos rasite projekto santraukoje ir tyrimo apžvalgos ataskaitoje.

„Mokyklos sveikatai Europoje“ – SHE tinklas

Tik darbas, o ne žaidimai gali padėti mokiniams pasiekti gerų mokymosi rezultatų ir gauti gerus pažymius. O ką būtų galima pasakyti apie jų fizinę pažangą?

„Mokyklos sveikatai Europoje“ – tai 45 šalis Europos regione jungiantis tinklas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama sveikatai mokyklose stiprinti. Jis yra neatsiejama Europos švietimo politikos dalis.

 

Šiame projekte sveikatą skatinančios mokyklos apibrėžiamos kaip mokyklos, kurios rūpinasi visų mokinių ir darbuotojų sveikata ir gerove. Siekdamos šio tikslo tokios mokyklos įgyvendina struktūrinį ir sisteminį planą, apimantį septynis svarbius komponentus: sveikos mokyklos politiką, fizinę mokyklos aplinką, socialinę mokyklos aplinką, asmeninius sveikatos įgūdžius ir veiksmų gebėjimus, ryšius su bendruomene ir sveikatos paslaugas.

SHE tinklas skatina mokslinius tyrimus ir platina gerąją sveikatos skatinimo mokyklose patirtį. Kalbant apie projekto išteklius, reiktų paminėti tris SHE tinklo informacijos suvestines, kuriose analizuojama sveikatą skatinančių mokyklų būklė, pateikiamo moksliniai duomenys, įrodantys sveikatos skatinimo mokyklose svarbą, ir pateikiama išsami informacija apie sveikatos skatinimo mokyklose tinklus ir partnerystes.

Mokytojams taip pat gali praversti vadovai ir priemonės, kuriuose pateikiama vertingos informacijos apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir vaikystės nutukimo prevenciją. Leidiniai paskelbti anglų, rusų ir slovėnų kalbomis.

Mokinių dėmesio lavinimas – projektas „Atidumas mokykloje“

Ar norėtumėte, kad jūsų mokiniai jaustųsi ramesni, laimingesni ir labiau patenkinti, geriau mokėtų valdyti stresą ir nerimą, sugebėtų geriau susitelkti ir sukoncentruoti dėmesį pamokų metu, laikydami egzaminus ir testus, sportuodami, žaisdami ar klausydamiesi kitų?

Įrodyta, kad projektas „Atidumas“ daro teigiamą poveikį visose šiose srityse, ir jis jau aktyviai naudojamas nemažame skaičiuje mokyklų. Tai praktika, kuri padeda susitelkti į dabarties akimirką, pripažinti ir priimti kito asmens jausmus bei mintis ir fizinius pojūčius. Trumpai tariant, „atidumas – būti gyvam ir tai suprasti“.

MiSP (projektą „Atidumas mokyklose“) vykdo Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi labdaros organizacija, kurios tikslas – lavinant atidumą stiprinti jaunų žmonių gebėjimą įveikti krizes ir skatinti jų gerovę. Lavinti atidumą mokyklose pagal MiSP projektą jau apmokyti daugiau 3200 pedagogų ir mokyklų darbuotojų.

Atlikus tyrimą nustatyta, kai vaikai, kurie dalyvavo atidumo programoje (N=522) nurodė mažiau depresijos simptomų, mažesnį stresą ir didesnę gerovę.

Projekto svetainėje rasite daugiau informacijos apie tai, kaip, pavyzdžiui, stiprinti atidumą savo mokykloje, taip pat mokslinius straipsnius ir interaktyviuosius žemėlapius, padedančius rasti mokytojus, kurie jau turi patirties šioje srityje.

 

Šaltinis - School Education Gateway