RSS

Ambasadoriai

Tauragė

Tauragės Tarailių progimnazijos rusų kalbos mokytoja - metodininkė
Nomeda Vykertienė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Snieguolė Mažeikienė